Upozorenje, korisnička podrška komunicira samo na engleskom jeziku. Poslijepodne možete biti kontaktirani od strane kolegice na hrvatskom jeziku.
×
Gorillasports.hr

Uvjeti poslovanja

trgovačko društvo
Kokiska s. r. o.
koju zastupa direktor Jakub Kokštein
sa sjedištem na adresi Stráň 3, 360 01 Sadov
matični broj: 02509016
upisano u trgovački registar koji se vodi na sudu u Pilsenu, odjeljak C, br. 29359
za prodaju proizvoda putem internet trgovine koja se nalazi na internet adresi www.gorillasports.hr

1. Uvodne odredbe

 • 1.1 Ovi uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu „uvjeti”) trgovačkog društva Kokiska s. r. o., sa sjedištem na adresi Stráň 3, 360 01 Sadov, identifikacijski broj: 02509016, registrirano u trgovačkom registru koji se vodi kod regionalnog suda u Pilsen, odjeljak C, br. 29359 (u daljnjem tekstu „prodavač”) reguliraju, u skladu s odredbama § 1751 stavak 1 zakona br. 89/2012 Zb., građanski zakonik (u daljnjem tekstu „građanski zakonik”) međusobna prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze u svezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu „kupoprodajni ugovor”) sklopljenog između prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu „kupac”) putem internetske trgovine prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na web stranici koja se nalazi na internetskoj adresi www.gorillasports.hr (u daljnjem tekstu „web stranica”), putem sučelja web stranice (u daljnjem tekstu „web sučelje trgovine”).
 • 1.2 Uvjeti također vrijede za slučajeve kada je osoba koja namjerava kupiti proizvod od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja prilikom narudžbe proizvoda djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u sklopu svog samostalnog profesionalnog djelovanja. Iznimke kada se uvjeti ne odnose na te slučajeve navedene su u pojedinačnim odjeljcima.
 • 1.3 Odredbe koje odstupaju od odredbi i uvjeta poslovanja mogu se dogovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Ugovorena odstupanja u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost pred odredbama uvjeta poslovanja.
 • 1.4 Uvjeti poslovanja sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i uvjeti poslovanja sastavljeni su na češkom jeziku. Kupoprodajni ugovor može se sklopiti na češkom jeziku.
 • 1.5 Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst uvjeta poslovanja. Ova odredba ne utječe na prava i obveze koje proizlaze iz razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta i odredbi poslovanja.

2. Upravljanje narudžbama i informacije

 • 2.1 Nakon slanja narudžbe, kupac više nema pristup narudžbi, o svim promjenama potrebno je konzultirati se s prodavateljem.
 • 2.2 Prodavatelj će kupcu elektronički potvrditi primitak narudžbe u sustavu, odmah nakon slanja narudžbe od strane kupca. Ova potvrda sadrži elektroničku verziju odredbi i uvjeta poslovanja koji su važeći u trenutku slanja narudžbe.
 • 2.3 Kupac se obavještava o daljnjim koracima u vezi s njegovom narudžbom na elektroničku adresu koja je navedena u narudžbi. Prodavatelj ovu e-mail adresu smatra ispravnom i valjanom te ne snosi odgovornost za neisporuku e-pošte uzrokovanu nemarom kupca koji je upisao pogrešnu adresu.
 • 2.4 Kada je pošiljka otpremljena, kupac će dobiti informaciju o izvršenju narudžbe, koja uključuje upute o uvjetima isporuke, priručnike za naručene proizvode, izravnu poveznicu na obrazac za reklamaciju, kontakt podatke prodavatelja i sažetak narudžba + račun (faktura) koji ujedno služi i kao jamstveni list.
 • 2.5 Promjene narudžbe odnosno njezino otkazivanje prije slanja možete prijaviti svakim danom PON – PET od 9:00 do 16:00 na broj telefona +420 774 079 350 ili na e-mail adresu info@gorillasports.hr.

3. Sklapanje kupoprodajnog ugovora

 • 3.1 Svi prikazi proizvoda postavljeni na web sučelju trgovine su informativni i prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tim proizvodima. Odredbe članka 1732, stavak 2 Građanskog zakonika neće se primjenjivati.
 • 3.2 Web sučelje trgovine sadrži informacije o proizvodima, uključujući cijene pojedinačnog proizvoda. Cijene proizvoda i usluga navedene su s uključenim porezom na dodanu vrijednost i svim pripadajućim naknadama. Cijene proizvoda ostaju važeće za vrijeme dok su prikazane u web sučelju trgovine. Iznimka je vidljivo niska cijena uzrokovana mogućom greškom sustava koju Prodavatelj više nije mogao spriječiti, u kojem slučaju Prodavatelj ima pravo otkazati narudžbu. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi ugovor o kupoprodaji pod pojedinačno dogovorenim uvjetima.
 • 3.3 Web sučelje trgovine također sadrži informacije o troškovima vezanim uz pakiranje i dostavu artikla. Podaci o troškovima pakiranja i dostave artikla navedeni u web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se artikl isporučuje unutar područja Republike Češke. Raspoloživost označava vrijeme kada će artikl biti spreman u centralnom skladištu za otpremu na adresu dostave koju navede kupac ili za osobno preuzimanje u poslovnici Kokiska, s. r. o. Vrijeme dostupnosti označava broj radnih dana (tj. od ponedjeljka do petka, isključujući državne praznike).
 • 3.4 Sve dostupne informacije o proizvodima navedene su na web sučelju trgovine. Kod fotografija se uvijek donekle mora uzeti u obzir da su fotografije ilustrativne prirode, boje se vrlo individualno percipiraju. Zaslon u boji razlikuje se ovisno o hardveru računala koji se koristi. Razlika u boji između prikaza na ekranu i stvarnog proizvoda je stoga neizbježna. Iz tog razloga, kupac je dužan pažljivo proučiti opis proizvoda te u slučaju nejasnoća kontaktirati prodavatelja radi razjašnjenja detalja o proizvodu.
 • 3.5 Za naručivanje artikla kupac ispunjava obrazac za narudžbu u web sučelju trgovine. Obrazac za narudžbu uglavnom sadrži informacije o:
  • 3.5.1 naručenom artiklu (kupac naručeni artikl „ubacuje” u elektroničku košaricu za kupnju web sučelja trgovine),
  • 3.5.2 načinu plaćanja kupoprodajne cijene artikla, podatke o traženom načinu dostave naručene robe,
  • 3.5.3 informacije o troškovima povezanim s isporukom robe (u daljnjem tekstu zajedno „narudžba”) i
  • 3.5.4 podaci o naplati i isporuci korisniku, ime, prezime, adresa, telefonski broj i adresa e-pošte.
 • 3.6 Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu je dopušteno provjeriti i promijeniti podatke koje je kupac unio u narudžbu, također vodeći računa o mogućnosti kupca da uoči i ispravi pogreške nastale prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb „NARUČI”. Podatke navedene u narudžbi prodavatelj smatra točnima. Prodavatelj ne snosi odgovornost za eventualne probleme nastale uslijed netočnih podataka unesenih u narudžbu. Odmah po primitku narudžbe, prodavatelj će kupcu potvrditi primitak e-mailom, na e-mail adresu kupca navedenu u korisničkom sučelju ili u narudžbi (u daljnjem tekstu „e-mail adresa kupca”).
 • 3.7 Prodavatelj uvijek ima pravo, ovisno o prirodi narudžbe (količina proizvoda, iznos kupoprodajne cijene, procijenjeni troškovi transporta), tražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (na primjer, pismeno ili telefonski) .
 • 3.8 Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca nastaje u trenutku otpreme pošiljke, o čemu se kupcu šalje obavijest e-mailom, na e-mail adresu kupca.
 • 3.9 Kupac je suglasan koristiti sredstva komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove koje kupac ima korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u svezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih razgovora) snosi sam kupac i ti se troškovi ne razlikuju od osnovnih stopa.

4. Cijena artikla i uvjeti plaćanja

 • 4.1 Kupac može prodavatelju platiti cijenu artikla i sve troškove vezane uz isporuku artikla prema ugovoru o kupoprodaji na sljedeće načine:
  • u gotovini na prodajnom mjestu prodavatelja na adresi Stará Kysibelská 695/73b, 360 20 Karlovy Vary ili u otpremnom skladištu na adresi Stará Kysibelská 695/73b, 360 01 Karlovy Vary,
  • bezgotovinskim prijenosom na račun prodavatelja za Češku Republiku broj računa CZ16 0800 0000 0000 1013 0132 Česká spořitelna,
  • bezgotovinskim prijenosom na račun prodavatelja za bezgotovinski putem platnog sustava internet bankarstva - online plaćanje,
  • bezgotovinski karticom.
 • 4.2 Nakon slanja narudžbe, Kupac ima mogućnost koristiti uslugu ePayment koja ga preusmjerava na internet bankarstvo svoje banke. Kupac uplatu vrši putem internet bankarstva. Prodavatelj šalje proizvod odmah po primitku potvrde o uplati. Transfer novca vrši se preko računa tvrtke ComGate Payments, a. s. Osjetljivi podaci koje kupac unosi u sustav internet bankarstva zaštićeni su bankovnim pristupnicima plaćanja i ne dospijevaju trećim stranama. Vidljiva je samo informacije o transakciji koju im je priopćila banka koja je poslala transakciju.
 • 4.3 Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je također dužan platiti prodavatelju troškove pakiranja i dostave artikla u dogovorenom iznosu. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove vezane uz isporuku artikla. Cijene ponuđenih proizvoda i usluga navedene su uključujući PDV.
 • 4.4 Prodavatelj ima pravo, u slučaju narudžbe koja sadrži veći broj komada jednog proizvoda od uobičajenog za normalnu domaću potrošnju, odrediti individualnu cijenu poštarine, prilagoditi uvjete dostave, promijeniti prijevoznika ili rok isporuke. Prodavatelj ima pravo od kupca zahtijevati polog ili drugo slično plaćanje. Kupac je uvijek upoznat s ovim činjenicama prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • 4.5 Rok dospijeća plaćanja po fakturi je 14 dana od dana izdavanja, osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore, pri čemu je Kupac dužan platiti iznos tako da je isti već uknjižen na račun Prodavatelja na dan dospijeća fakture, inače će Kupac biti u kašnjenju. Bitno je zatražiti plaćanje na fakturu, a Prodavatelj zadržava pravo odbiti ovaj zahtjev s obrazloženjem.
 • 4.6 U slučaju plaćanja u gotovini ili u slučaju plaćanja pouzećem, kupoprodajna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajna cijena je plativa u roku od 7 kalendarskih dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ako ova narudžba nije plaćena u roku od 7 kalendarskih dana, Prodavatelj može otkazati narudžbu.
 • 4.7 U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu robe uz naznaku varijabilne oznake plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu, a to je izvršio kada je predmetni iznos odobren na račun prodavatelja. U slučaju neupisivanja varijabilnog simbola ili druge pogreške kupca prilikom bezgotovinskog plaćanja, prodavatelj ne snosi odgovornost za produljenje roka isporuke do otklanjanja nastale situacije.
 • 4.8 Prodavatelj ima pravo, posebno u slučaju kad kupac ne dostavi dodatnu potvrdu narudžbe (članak 3.6), zahtijevati isplatu cjelokupne kupoprodajne cijene prije slanja artikla kupcu. Odredbe članka 2119, stavak 1 Građanskog zakonika neće se primjenjivati.
 • 4.9 Popusti na cijenu robe koje prodavatelj daje kupcu ne mogu se međusobno kombinirati. Popusti su uvijek vremenski ograničeni. Kupac se o popustu obavještava iz reklamnih poruka poslanih na e-mail kupca, na web stranici prodavatelja ili iz promotivnih materijala.
 • 4.10 Prodavatelj će, ako je to uobičajeno u poslovanju ili ako je to propisano općeobvezujućim zakonskim propisima, kupcu izdati poreznu ispravu - račun (fakturu) za izvršena plaćanja temeljem kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni dokument – Prodavatelj izdaje račun (fakturu) kupcu nakon plaćanja cijene artikla i šalje ga u elektroničkom obliku na e-mail adresu kupca. Porezni dokument – u ovom slučaju račun (faktura) zamjenjuje jamstveni list.

5. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora

 • 5.1 Kupac potvrđuje da prema odredbama § 1837 Građanskog zakonika nije moguće, između ostalog, odustati od kupoprodajnog ugovora za isporuku robe koji je modificiran prema željama kupca ili za njegovu osobu, od ugovora o isporuci robe koja je podložna brzom kvarenju, kao i robe koja se nakon isporuke nepovratno pomiješala s drugom robom, od ugovora o isporuci robe u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač izvadio iz ambalaže i iz higijenskih razloga ne može vratiti, a od kupoprodajnog ugovora o isporuci audio ili video zapisa ili računalnog programa, ako je oštetio njihovu originalnu ambalažu. Također nije moguće odstupiti od kupoprodajnog ugovora ako je roba kupljena u poslovne svrhe – odnosno kupac je u narudžbi naveo MBS ili OIB poslovnog subjekta.
 • 5.2 Ako se ne radi o slučaju navedenom u članku 5.1 ili drugom slučaju kada nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu sa § 1829 stavak 1 Građanskog zakonika, u roku od četrnaest (14) dana od dana preuzimanja robe, a ako je predmet kupoprodajnog ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova, ovaj rok teče od dana preuzimanja zadnje isporuke robe. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora mora se uvijek naglasiti i obavijestiti prodavatelja u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Za odustanak od kupoprodajnog ugovora kupac može koristiti elektronički obrazac za reklamaciju koji je dostupan na web stranici prodavatelja ili ovdje. Direktna poveznica na obrazac za reklamaciju također je dio e-maila za završetak narudžbe koji kupac prima na svoj e-mail.
 • 5.3 U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora prema članku 5.2 uvjeta poslovanja, kupoprodajni ugovor se poništava od početka. Roba mora biti vraćena prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od dana odustajanja od ugovora s prodavateljem. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, kupac snosi troškove povrata robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Ako se roba ne isporuči prodavatelju u roku od 14 dana od upisa odustajanja od ugovora, odustajanje će se proglasiti nevažećim te će se sukladno tome poništiti.
 • 5.4 U slučaju odustajanja od ugovora prema članku 5.2 uvjeta poslovanja, prodavatelj će vratiti novčana sredstva primljena od kupca u roku od četrnaest (14) dana od obrade odustajanja od ugovora, na isti način na koji ih je prodavatelj primio od kupca. Prodavatelj također ima pravo vratiti izvršenje koje je kupac dao prilikom vraćanja robe od strane kupca ili na drugi način, ako je kupac suglasan i ako nema dodatnih troškova za kupca. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što mu kupac preda robu ili dokaže da je robu poslao prodavatelju.
 • 5.5 Pravo na naknadu štete nastale na robi prodavatelj može uračunati i time umanjiti zahtjev kupca za povratom kupoprodajne cijene.
 • 5.6 Sve dok kupac ne preuzme robu, prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u bilo kojem trenutku. U tom slučaju prodavatelj će kupcu vratiti kupoprodajnu cijenu bez nepotrebnog odgađanja, bezgotovinski na račun koji odredi kupac.
 • 5.7 Ako je kupcu zajedno s robom darovan poklon, darovni ugovor između prodavatelja i kupca je sklopljen uz raskidni uvjet da ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor u vezi s takvim darom prestaje važiti, a kupac je dužan zajedno s robom vratiti prodavatelju i priloženi dar.

6. Prijevoz i isporuka robe

 • 6.1 U slučaju da je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i eventualne dodatne troškove povezane s tim načinom prijevoza.
 • 6.2 Ako je prodavatelj prema kupoprodajnom ugovoru dužan isporučiti robu na mjesto koje je kupac naveo u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu prilikom isporuke.
 • 6.3 Ako je iz razloga na strani kupca potrebno više puta isporučiti robu ili na drugačiji način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovljenom isporukom robe, ili troškove povezane s drugim načinom isporuke. Prodavatelj ima pravo promijeniti prijevoznika u narudžbi, na temelju suglasnosti kupca.
 • 6.4 Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja te u slučaju nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju oštećenja ambalaže koja ukazuje na neovlašteno otvaranje pošiljke, kupac nije dužan preuzeti pošiljku od prijevoznika.
 • 6.5 Dodatna prava i obveze stranaka tijekom prijevoza robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih prodavatelj izdaje. Uvjeti isporuke dio su priloga uvjeta poslovanja.

7. Prava iz neispravne izvedbe

 • 7.1 Prava i obveze ugovornih strana u vezi s pravima iz neispravnog izvršenja uređena su relevantnim opće obvezujućim propisima (osobito odredbama članka 1914 do 1925, članka 2099 do 2117 i članaka 2161 do 2174 Građanskog zakonika).
 • 7.2 Prodavatelj jamči kupcu da roba nema nedostataka po primitku. Konkretno, prodavatelj je odgovoran kupcu da je u trenutku kada je kupac preuzeo robu:
  • 7.2.1 roba ima svojstva o kojima su se strane dogovorile, a u nedostatku dogovora, ima svojstva koja je prodavač ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju oglašavanja,
  • 7.2.2 roba je prikladna za namjenu koju prodavatelj navodi za njezinu uporabu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,
  • 7.2.3 kvaliteta ili dizajn robe odgovara ugovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn utvrđen prema ugovorenom uzorku ili modelu,
  • 7.2.4 roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i
  • 7.2.5 roba je u skladu sa zahtjevima zakonskih propisa.
 • 7.3 Odredbe iz članka 7.2 uvjeta poslovanja ne primjenjuju se na robu prodanu po nižoj cijeni zbog nedostatka za koji je dogovorena niža cijena, na istrošenost robe uzrokovanu njenom uobičajenom uporabom, u slučaju rabljene robe na nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti koju je roba imala kada ju je kupac prihvatio, ili ako to proizlazi iz prirode robe.
 • 7.4 Prava od neispravne izvedbe kupac ostvaruje kod prodavatelja na adresi poslovanja, gdje je moguće prihvaćanje reklamacije s obzirom na asortiman prodane robe, eventualno i u sjedištu poslovanja. Dan kada je Prodavatelj saznao za prigovor smatra se trenutkom podnošenja prigovora.
 • 7.5 Ostala prava i obveze strana u vezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke može izmijeniti postupak reklamacije prodavatelja. Procedura reklamacije dio je priloga o uvjetima poslovanja.

8. Ostala prava i obveze ugovornih strana

 • 8.1 Kupac stječe vlasništvo nad robom fizičkim preuzimanjem robe.
 • 8.2 U odnosu sa kupcom, prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu članka 1826. stavak 1. podstavak e) Građanskog zakonika.
 • 8.3 Kupac ima pravo kontaktirati odjel za reklamacije putem e-mail adrese: reklamacija@gorillasports.hr.
 • 8.4 U skladu s odredbama članka 1820. stavak 1. podstavak j) Građanskog zakonika, u slučaju izvansudskog rješavanja pritužbi potrošača, kupac se može obratiti kontrolnom tijelu, a to je Češka trgovačka inspekcija. Češka trgovačka inspekcija rješava izvansudske pritužbe potrošača na način i pod uvjetima utvrđenim odgovarajućim zakonskim propisima. U slučaju međunarodnog izvansudskog rješavanja sporova, kupac se može obratiti ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR). Više informacija ovdje.
 • 8.5 Europski potrošački centar Češka republika, s registriranim uredom na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, kontaktna je točka prema Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o rješavanje potrošačkih sporova putem Interneta i izmjene Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o rješavanju potrošačkih sporova putem Interneta).
 • 8.6 Prodavatelj je ovlašten prodavati robu na temelju izvatka iz trgovačkog registra. Nadzor nad područjem zaštite osobnih podataka provodi Ured za zaštitu osobnih podataka, tvrtka je registrirana u uredu pod matičnim brojem 00055306. Češka trgovačka inspekcija nadzire poštivanje Zakona br. 634/1992., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama kasnijih propisa.
 • 8.7 Kupac ovime preuzima rizik promjene okolnosti u smislu članka 1765. stavak 2. Građanskog zakonika.

9. Zaštita osobnih podataka

 • 9.1 Svoju obvezu informiranja prema kupcu u smislu članka 13. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (opća uredba o zaštiti osobnih podataka) (u daljnjem tekstu „GDPR uredba”) koja se odnosi na obradu osobnih podataka kupca u svrhu ispunjenja kupoprodajnog ugovora, u svrhu pregovora o ovom ugovoru, a u svrhu ispunjenja javnih obveza prodavatelja, ispunjava prodavatelj posebnim dokumentom.

10. Slanje reklamnih poruka i pohranjivanje kolačića (cookies)

 • 10.1 Kupac je suglasan sa slanjem informacija vezanih uz robu, usluge ili poslovanje prodavatelja na e-mail adresu kupca te je suglasan da prodavatelj šalje komercijalne poruke na e-mail adresu kupca. Prodavatelj ispunjava svoju obvezu informiranja prema kupcu sukladno članku 13. GDPR uredbe vezano uz obradu osobnih podataka kupca u svrhu slanja poslovne komunikacije putem posebnog dokumenta.
 • 10.2 Kupac je suglasan da na svoje računalo sprema tzv. kolačiće (cookies). U slučaju da je na web stranici moguće obaviti kupnju i ispuniti obveze prodavatelja iz kupoprodajnog ugovora bez pohranjivanja tzv. kolačića na računalo kupca, kupac može u svakom trenutku opozvati suglasnost iz prethodne rečenice.

11. Dostavljanje

 • 11.1 Kupcu se može dostaviti na e-mail adresu navedenu u njegovoj narudžbi.

12. Završne odredbe

 • 12.1 Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (inozemni) element, tada su strane suglasne da je odnos uređen češkim pravom. Odabirom prava prema prethodnoj rečenici kupac koji je potrošač nije lišen zaštite koju pružaju odredbe pravnog poretka od kojih ugovorom nije moguće odstupiti, a koje bi se, u nedostatku izbora prava, inače primjenjivalo u skladu s odredbama članka 6. stavka 1. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 593/2008 od 17. lipnja 2008. o pravu kojim se uređuju obvezni odnosi ( Rim I).
 • 12.2 Ako je bilo koja odredba uvjeta poslovanja nevažeća ili neučinkovita, ili postane takva, nevažeća odredba bit će zamijenjena odredbom čije je značenje što bliže nevažećoj odredbi. Ništavost ili neučinkovitost jedne odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Izmjene i dopune kupoprodajnog ugovora ili uvjeta poslovanja zahtijevaju pisani oblik.
 • 12.3 Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete poslovanja, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije dostupan.
 • 12.4 Sav sadržaj web stranice prodavatelja (fotografije, tekstovi proizvoda i dizajn) u vlasništvu je prodavatelja. Neovlaštena objava, odnosno objava od strane nekoga tko nije autor djela, ili nema odgovarajuću licencu (dozvolu) za objavu, smatrat će se povredom autorskih prava i taj problem će riješiti pravna služba tvrtke. Nije važno da li je autorsko djelo objavljeno u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.
 • 12.5 Dodatak uvjeta poslovanja se sastoji od postupka reklamacije, uputa o odustajanju od kupoprodajnog ugovora i uvjeta isporuke.
 • 12.6 Kontakt podaci prodavatelja: sjedište tvrtke Kokiska s. r. o., Stráň 3, 360 01 Sadov, adresa e-pošte info@gorillasports.hr, telefon +420 774 079 350 . Adresa skladišta za dostavu: Stará Kysibelská 695/73b, 360 01 Karlovy Vary. Adresa mjesta prodaje: Stará Kysibelská 695/73b, 360 20 Karlovy Vary.

Na Stráni 1. svibnja 2023.

Dodaci uvjetima poslovanja

Procedura reklamacije

Ova procedura reklamacije pripremljena je u skladu s odredbama Zakona br. 89/2012 , Građanski zakonik i br. 634/1992, Zakon o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama (dalje u tekstu „Zakon”)i primjenjuje se na robu široke potrošnje (u daljnjem tekstu „Roba”), za koju se tijekom jamstvenog roka ostvaruju prava Kupca glede odgovornosti za nedostatke (u daljnjem tekstu „Reklamacije”).

Potrošač je svaki kupac koji izvan svoje poslovne djelatnosti ili samostalnog obavljanja profesije sklapa ugovor s poduzetnikom ili na drugi način s njim posluje.

Prodavatelj je trgovačko društvo Kokiska s. r. o., sa sjedištem na adresi Strán 3, 360 01 Karlovy Vary – Sadov, IČ 02509016, DIČ CZ02509016. Tvrtka Kokiska s.r.o. je osoba koja pri sklapanju i ispunjavanju ugovora djeluje u okviru svoje trgovačke ili druge poslovne djelatnosti. Poduzetnik koji neposredno ili preko drugih poduzetnika isporučuje Kupcu proizvode ili pruža usluge.

Kupac internet trgovine je Kupac potrošač ili Kupac koji prilikom sklapanja i ispunjenja ugovora djeluje u sklopu svoje trgovačke ili druge poslovne djelatnosti.

Neispravnosti (nedostaci) robe

Prodavatelj je odgovoran prema potrošaču da artikal nema nedostataka prilikom primitka. Posebice, prodavatelj je odgovoran potrošaču da u trenutku kada je potrošač preuzeo predmet:

 • artikl ima svojstva o kojima su se stranke dogovorile, a u nedostatku dogovora, ona svojstva koja je prodavač ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju oglašavanja,
 • artikal je prikladan za namjenu za koju je prodavatelj naveo njegovu uporabu ili za koju se artikal ove vrste obično koristi,
 • kvaliteta ili dizajn artikla odgovara ugovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn utvrđen prema ugovorenom uzorku ili modelu,
 • je artikl u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i
 • artikl je u skladu sa zahtjevima zakonskih propisa.

Prava u slučaju nedostataka proizvoda

Ako artikal nema gore navedena svojstva, potrošač može zahtijevati i isporuku novog artikla bez nedostataka, ako to nije neopravdano zbog prirode nedostatka, ali ako se nedostatak odnosi samo na dio artikla, potrošač može zahtijevati samo zamjenu dijela; ako to nije moguće, može odustati od ugovora.

Međutim, ako je to nerazmjerno zbog prirode nedostatka, osobito ako se nedostatak može ukloniti bez nepotrebnog odgađanja, potrošač ima pravo na besplatno uklanjanje nedostatka.

Potrošač ima pravo na isporuku novog artikla ili zamjenu dijela i u slučaju otklonjivog nedostatka, ako se artikl ne može pravilno koristiti zbog ponovne pojave nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U tom slučaju potrošač također ima pravo odustati od ugovora.

Ukoliko potrošač ne odustane od ugovora ili ne iskoristi pravo na isporuku novog artikla bez nedostataka, na zamjenu njegovog dijela ili na popravak artikla, može zahtijevati razuman popust. Potrošač ima pravo na razuman popust i ako mu prodavatelj ne može isporučiti novi artikl bez nedostataka, zamijeniti njegov dio ili popraviti artikl, kao i u slučaju da prodavatelj ne otkloni nastalu situaciju u razumnom roku ili ako bi naknada nedostatka potrošaču prouzročila značajne poteškoće.

Prava u slučaju nedostatka artikla ne pripadaju kupcu, ako je kupac prije preuzimanja artikla znao da artikl ima nedostatak ili ako je kupac sam uzrokovao nedostatak.

Kupac je dužan na zahtjev poslati reklamiranu robu na adresu Prodavatelja prvo o svom trošku, a ako reklamacija bude prihvaćena, bit će mu nadoknađeni troškovi dostave.

Rokovi

Potrošač ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka. Ako se nedostatak pokaže u roku od šest mjeseci od primitka, smatra se da je artikal već imao nedostatak pri primitku.

Jamstveni rok počinje teći po primitku Robe od strane Kupca. Jamstveni rok za Kupca potrošača iznosi 24 mjeseca, a za Kupca koji obavlja svoju trgovačku djelatnost ili drugu poslovnu djelatnost prilikom sklapanja i ispunjenja ugovora, jamstveni rok iznosi samo 12 mjeseci. Jamstveni rok se produžuje za vrijeme tijekom kojeg je Roba bila na jamstvenom popravku.

Ostalo

Odgovornost prodavatelja za nedostatke ne odnosi se na istrošenost stvari uzrokovanu njezinom uobičajenom uporabom u slučaju da je stvar prodana po nižoj cijeni za nedostatak za koji je ugovorena niža cijena, u slučaju rabljene stvari za nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti koji je stvar imala kada ju je kupac preuzeo, ili rezultat - ako je to iz prirode stvari.

Na zahtjev kupca, Prodavatelj je dužan potrošaču izdati pisanu potvrdu o obvezama iz neispravne izvedbe u zakonom propisanom opsegu (jamstveni list). Ukoliko priroda stvari to dopušta, umjesto jamstvenog lista, dovoljno je kupcu izdati dokaz o kupnji artikla koji sadrži podatke (račun), koji mora sadržavati podatke kao jamstveni list. Jamstveni list mora sadržavati ime i prezime, ime ili naziv tvrtke Prodavatelja, matični broj, sjedište, ako je pravna osoba, odnosno mjesto prebivališta, ako je fizička osoba. Ako je osigurano dulje jamstvo od zakonskog, Prodavatelj će uvjete i opseg produljenja jamstva odrediti u jamstvenom listu.

Potrošač ima pravo odustati od ugovora u svim slučajevima propisanim Zakonom. Odustajanje ima učinak za Prodavatelja od trenutka dostave Kupčeve izjave o odustajanju od ugovora, ako su ispunjeni svi potrebni zakonski uvjeti. U slučaju odustajanja od ugovora, ugovor se ispočetka raskida te su ugovorne strane dužne vratiti sve što su na temelju njega dale. U slučaju otkazivanja ugovora zbog korištenja prava iz odgovornosti za nedostatke, Kupac vraća izvršenje izvršeno od strane Prodavatelja samo u mjeri u kojoj je to u danoj situaciji objektivno moguće.

Žalbeni postupak i nagodba

Za svaki reklamirani proizvod morate ispuniti obrazac za reklamaciju koji se nalazi na web stranici prodavatelja ili dostupan ovdje. Zbog široke ponude robe, svaku reklamaciju ocjenjujemo pojedinačno. O reklamaciji prodavatelj odlučuje odmah, au složenijim slučajevima u roku od tri dana.

Odmah nakon podnošenja prigovora putem obrasca za prigovor, Kupac će na e-mail adresu dobiti potvrdu da je prigovor zaprimljen. Kupac je elektronički obaviješten o svakom koraku koji se poduzima tijekom njegove reklamacije, uklj. konačne obavijesti o postupanju po pritužbi - bilo o nepriznavanju iste bilo o njenom rješavanju.

Reklamacija, uključujući i otklanjanje nedostatka, mora se riješiti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije, osim ako se Prodavatelj i Kupac dogovore o dužem roku. Nakon isteka tog roka, Kupac će imati ista prava kao da je došlo do bitne povrede ugovora. Dan podnošenja reklamacije je dan kada je Prodavatelj saznao za reklamaciju.

Rok za rješavanje reklamacije se prekida ako prodavatelj nije primio sve dokumente potrebne za rješavanje reklamacije (dijelovi robe, drugi dokumenti i sl.). Prodavatelj je dužan od kupca zatražiti dodatnu dokumentaciju u najkraćem mogućem roku. Rok se prekida od tog datuma dok kupac ne dostavi tražene dokumente.

Reklamirana roba šalje se na adresu otpremnog skladišta prodavatelja, naime: Kokiska s. r. o., Stará Kysibelská 695/73b, 360 20 Karlovy Vary. Prije slanja robe potrebno je imati upisanu reklamaciju kako bi Kupac znao broj reklamacije koji mora biti naveden na vanjskoj ambalaži robe kako bi se pošiljka mogla jasno prepoznati. U slučaju tehničkih problema s unosom obrasca za pritužbe, pritužbu je moguće poslati e-poštom na reklamacija@gorillasports.hr.

U situaciji kada je potrebno Robu poslati Prodavatelju ili servisnom centru, Kupac, u vlastitom interesu, osigurava da Roba bude zapakirana u odgovarajući i dovoljno zaštitni materijal za pakiranje koji udovoljava zahtjevima prijevoza lomljive Robe, uključujući sav pribor, te označava pošiljku odgovarajućim simbolima.

Kupac može reklamirati proizvod putem obrasca za reklamaciju na daljinu, ali isto tako i osobno u bilo kojoj poslovnici ili sjedištu tvrtke.

Završne odredbe

Ovaj žalbeni postupak stupa na snagu 1. svibnja 2023. Zadržavamo pravo na izmjene žalbenog postupka.

Upute o odustajanju od kupoprodajnog ugovora

Kako postupiti ako vam kupljena roba ne odgovara i želite je vratiti u zakonskom roku od 14 dana?

Ako ste potrošač, prema § 1829 Građanskog zakonika (Zakon br. 89/2012 Coll.), imate pravo vratiti kupljenu robu bez navođenja razloga, u roku od 14 kalendarskih dana od datuma primitka roba.

Ukoliko niste potrošač, odnosno robu kupujete u sklopu svoje djelatnosti ili poslovne djelatnosti (što se utvrđuje identifikacijskim brojem na dokumentu o kupnji), nemate pravo odustati, jer zakon ne propisuje tu mogućnost.

Kako vratiti robu?

Prije povrata robe potrebno je ispuniti elektronički obrazac za reklamaciju, gdje Kupac odabire opciju „Želim odustati od ugovora”. Poveznica na obrazac za reklamaciju dio je e-maila za završetak narudžbe i objavljena je na web stranici Prodavatelja ovdje.

Robu možete vratiti osobno izravno na naše mjesto isporuke na adresi Stará Kysibelská 695/73b, 360 20 Karlovy Vary čak i u slučaju prevelike robe, ili možete povući pismeno i u tom slučaju poslati odustanak od ugovora i robu za:

Kokiska s. r. o.
Stará Kysibelská 695/73b
360 20 Karlovy Vary

Molimo da vraćenu robu dobro zapakirate kako se ne bi oštetila tijekom transporta. Na vanjskoj kutiji naznačiti da se radi o odustajanju od ugovora i broj narudžbe kako bi se pošiljka mogla jasno prepoznati (ovo će ubrzati cijeli proces rukovanja).

Nikada ne šaljite robu pouzećem! Roba poslana na ovaj način neće biti prihvaćena i bit će Vam vraćena.

OBAVIJEST! Čim nam roba stigne natrag u dobrom stanju, bit će vam vraćen iznos robe, ako je narudžba uključivala samo vraćeni artikal, tada će vam biti vraćen i iznos za poštarinu koja je bila dio narudžbe. Poštarina koju je Kupac platio za vraćanje pošiljke Prodavatelju se ne vraća! Ova naknada ide na stranu Kupca.

Molimo vratite robu koliko god je to moguće u izvorno stanje, to će spriječiti moguće smanjenje iznosa povrata za troškove nastale vraćanjem robe u prvobitno stanje.

Novac za robu poslat ćemo na vaš bankovni račun što je prije moguće, najkasnije 14 dana od dana odustajanja od ugovora, ali ne prije nego što vraćena roba bude dostavljena natrag našem odjelu za reklamacije (ili prije nego što dokažete da vraćena roba nam je već poslana). U tom slučaju troškove povrata robe snosi kupac.

Pročitajte sljedeće uvjete i odredbe te savjete o povratu

Nije potrebno vraćati originalno pakiranje

Ambalaža nije predmet kupnje niti dio kupljenog artikla, zbog ograničenja mogućnosti oštećenja robe tijekom transporta preporučamo slanje robe u originalnoj ili odgovarajućoj ambalaži.

Iako nije potrebno vraćati ambalažu, www.gorillasports.hr ima pravo na naknadu stvarno nastalih troškova u vezi s povratom robe:

 • u slučaju oštećenja ambalaže koja je jedinstvena, specifična za marku i koju ste razbili u većoj mjeri nego što je bilo potrebno za pregled robe,
 • u slučaju oštećenja pakiranja kolekcionarskih izdanja, poklon paketa ili originalnih nosača podataka.

Možete isprobati robu

Međutim, ne bi smjelo biti vidljivo istrošeno. Roba se može testirati, ali je potrebno razmišljati o troškovima koje će naša tvrtka imati za vraćanje robe u prvobitno stanje i koji se mogu tražiti za plaćanje. Ti se troškovi uvijek procjenjuju pojedinačno i kao takvi se potom terete kupca i kompenziraju s iznosom za vraćenu robu. Robi treba pristupiti na isti način kao kada robu pregledavate u trgovini prije kupnje.

Naplatu ovih naknada izbjeći ćete ako sami vratite robu u prvobitno stanje (čišćenje, montaža, pravilno pakiranje i sl.). S obzirom na raznolikost robe, svaki slučaj odustajanja od ugovora rješava se pojedinačno.

Usklađenost s rokom od 14 dana

Za poštivanje roka odlučujuće je kada se šalje odustanak od ugovora. Smatra se da je raskidni rok ispoštovan ako potrošač tijekom njega poduzetniku pošalje obavijest da odustaje od ugovora.

Rok za odustajanje od ugovora traje 14 kalendarskih dana, ne radnih dana, i počinje teći sljedeći kalendarski dan od dana preuzimanja robe od strane potrošača (npr. ako kupac robu preuzima u petak, rok za odustanak od ugovora računa se od subote zaključno s).

Kupljenu robu morate nam predati što je prije moguće nakon slanja ove isplate, najkasnije u roku od 14 dana. U tom slučaju ne nastaje pravo na naknadu nužnih troškova povezanih s prijevozom robe do prodavatelja.

Uvjeti dostave

Osobno preuzimanje

Osobno preuzimanje moguće je svaki dan od 9:00 do 16:00 sati na adresi mjesta dostave: Stará Kysibelská 695/73b, 360 20 Karlovy Vary. Za osobno preuzimanje potrebno je kreirati narudžbu te potom pričekati poziv za osobno preuzimanje koji će biti poslan elektroničkim putem na e-mail upisan u narudžbi. Termin se može dogovoriti i na telefon +420 774 079 350 .

Dostava robe prijevoznikom

Trenutno nudimo usluge prijevoznika DPD, Overseas i Rabena.

Prijem robe

Prilikom dostave, Kupac je dužan odmah provjeriti stanje pošiljke - broj paketa, cjelovitost kartona i sl. te odbiti primiti nepotpunu ili oštećenu pošiljku. Vrlo je važno procijeniti stanje isporučene robe, ukoliko Kupac primi oštećenu pošiljku, a zatim ustanovi da je i roba oštećena, potrebno je tu činjenicu prijaviti prijevozniku u roku od 2 radna dana i s njim riješiti reklamaciju.

Trošak dostave

Cijene prijevoza regulirane su važećim cjenikom koji je objavljen na web stranici Prodavatelja.

Obavještavamo naše kupce da prijevoznik NIJE naš zaposlenik i na njegove radnje ne možemo utjecati ni na koji način. To se posebno odnosi na dogovor prilikom dostave pošiljke, odnosno na njezinu prethodnu telefonsku najavu (čak i ako to uvijek dodamo u napomene za prijevoznika). Ako niste bili zadovoljni ponašanjem vozača, uvijek se morate obratiti nadležnom otpremniku ili šefu vaše dostavne pošte.

Učitavam
Učitavam...